Tulkojumu birojs LMI Translations - tulkošanas pakalpojumi

Sadarbības piemēri

Tulkojumu birojs LMI Translations - Skanska Sverige

Skanska Sverige

Mūsu klients, Skanska Sverige, ir zviedru uzņēmuma Skanska AB galvenais atzars un ir pasaulē 5. lielākais būvniecības uzņēmums. Skanska Sverige regulāri ir nepieciešams ļoti īsā laika posmā no zviedru valodas angļu valodā pārtulkot apjomīgu būvniecības dokumentāciju un ar konkrētiem būvprojektiem saistītas specifikācijas.

Skanska Sverige

Mūsu klients, Skanska Sverige, ir zviedru uzņēmuma Skanska AB galvenais atzars un ir pasaulē 5. lielākais būvniecības uzņēmums. Skanska Sverige regulāri ir nepieciešams ļoti īsā laika posmā no zviedru valodas angļu valodā pārtulkot apjomīgu būvniecības dokumentāciju un ar konkrētiem būvprojektiem saistītas specifikācijas. Bieži vien šie tulkojumi Skanska ir nepieciešami pēc iespējas ātrāk, un tie ir jātulko ar ātrumu līdz pat 50 lapām dienā (piemēram, 150 lapas liels projekts jāpārtulko 3–4 dienu laikā). Saskaņā ar vienošanos ar klientu šo tekstu tulkošana ir jāuztic tulkotājiem, kas labi pārzina būvniecības terminoloģiju, izprot šīs nozares jēdzienus un kam britu angļu valoda ir dzimtā valoda.

Lai iekļautos klienta noteiktajos iespaidīgi īsajos termiņos, mēs izveidojām piecu atbilstoši specializētu tulkotāju komandu, kas var vienlaikus strādāt ar tulkošanas atmiņām un centralizētas terminoloģijas rīkiem, lai nodrošinātu ne vien 50 lapu tulkojumu vienas dienas laikā, bet arī labu tulkojuma kvalitāti un konsekvenci. Turklāt LMI Translations komanda vienmēr dokumenta formatējumu saglabā identisku avota dokumentam, lai klients varētu izmantot tulkojumu uzreiz pēc tā saņemšanas, tādējādi nodrošinot plūstošu projekta norisi un efektivitāti arī tad, kad projekts tiek nodots atpakaļ klienta rokās.

Mēs zibenīgi reaģējam uz klienta pieprasījumiem, gan sagatavojot piedāvājumu katram individuālajam klienta projektam (ne ilgāk kā stundas laikā), gan uzsākot darbu (laika posms starp apstiprinājuma saņemšanu un tulkošanas darba uzsākšanu ir pavisam neliels, jo mūsu komunikācija ar tulkotāju komandu noris paralēli saziņai ar klientu). Pateicoties LMI Translations efektīvajam darbam, Skanska Sverige kvalitatīvus tulkojumus vienmēr saņem solītajā termiņā un tos var izmantot uzreiz pēc saņemšanas.

Tulkojumu birojs LMI Translations - Latvenergo

Latvenergo

Latvijas valsts uzņēmumam AS Latvenergo bija vairāk nekā 100 lapas teksta koncerna Ilgtspējas pārskatam un ar to saistītajiem dokumentiem, kas jāpārtulko angļu valodā. Taču bija kāds āķis — daļa dokumentu jau bija tulkoti angļu valodā līdzīgos dokumentos no iepriekšējā gada, un klients bija ļoti apmierināts ar šo tulkojumu kvalitāti, tāpēc vēlējās, lai maksimāli izmantojam tos jaunā tulkojuma izstrādē.

Latvenergo

Latvijas valsts uzņēmumam AS Latvenergo bija vairāk nekā 100 lapas teksta koncerna Ilgtspējas pārskatam un ar to saistītajiem dokumentiem, kas jāpārtulko angļu valodā. Taču bija kāds āķis — daļa dokumentu jau bija tulkoti angļu valodā līdzīgos dokumentos no iepriekšējā gada, un klients bija ļoti apmierināts ar šo tulkojumu kvalitāti, tāpēc vēlējās, lai maksimāli izmantojam tos jaunā tulkojuma izstrādē. Projekts bija jāpabeidz īsā termiņā, un klients raizējās, vai tas būs iespējams, ņemot vērā faktu, ka visā projekta gaitā jāizmanto klienta iesniegtie atsauces materiāli. Par laimi mēs savā darbā vadāmies pēc principa „Pasakiet, ka tas nav iespējams, un mēs pateiksim, kā to paveiksim.”

Mēs sadalījām visus atsauces materiālus atsevišķos teikumos un frāzēs (tulkošanas vienībās — segmentos) un no tām izveidojām tulkošanas atmiņu, tādējādi nodrošinot, ka tādam pašam tekstam, kas atrodams jaunajos dokumentos, tiek nodrošināts identisks tulkojums. Tulkošanas atmiņa nodrošināja vēl kādu priekšrocību — tulkotājs varēja ātri un ērti pārbaudīt izmantojamo terminoloģiju tulkošanas atmiņā un droši paļauties uz to.

Turklāt klienta izmaksas par šo materiālu tulkošanu bija mazākas nekā varēja gaidīt — par tulkojumiem no tulkošanas atmiņas un atkārtojumiem tekstā nav jāmaksā pilna cena, jo tie ir jāpārbauda tikai konkrētajā kontekstā, nevis jātulko no jauna.

Klients bija ļoti apmierināts ar rezultātu, jo no iepriekšējā gada dokumentiem bija pārnests viss teksts, kas atkārtojās jaunajos dokumentos, savukārt jaunajā tulkojumā tika saglabāta iepriekšējā tulkojuma terminoloģija un valodas stils, tādējādi nodrošinot konsekvenci klienta dokumentos.

Tulkojumu birojs LMI Translations - BJB SIA

BJB SIA

Pie mūsu klienta, uzņēmuma BJB, bija ieradušies tā sadarbības partneri no Itālijas. Partneriem bija uzdots 10 dienu laikā klienta objektā uzstādīt Itālijas meistaru ražotus logus, un nu klientam bija ātri jāatrod tulks, kas palīdzētu logu montāžas procesā, nodrošinot komunikāciju starp klientu un itāļu partneriem.

BJB SIA

Pie mūsu klienta, uzņēmuma BJB, bija ieradušies tā sadarbības partneri no Itālijas. Partneriem bija uzdots 10 dienu laikā klienta objektā uzstādīt Itālijas meistaru ražotus logus, un nu klientam bija ātri jāatrod tulks, kas palīdzētu logu montāžas procesā, nodrošinot komunikāciju starp klientu un itāļu partneriem.

Izmantojot LMI Translations plašo tulku un tulkotāju datubāzi un 12 gadu laikā uzkrāto pieredzi visatbilstošākā speciālista piemeklēšanā, mēs operatīvi piesaistījām projektam profesionālu itāļu–latviešu/krievu–itāļu tulci, kura ne vien spēja strādāt 10 dienas pēc kārtas, bet arī katru dienu veltīja tulkošanas procesam 8–12 stundas. Mūsu piemeklētā tulce nodrošināja netraucētu saziņu starp klientu un viņa partneriem logu montāžas procesā.

Pirms tulkošanas procesa uzsākšanas klients raizējās, vai tulce sapratīs visu ar logu montāžas procesu saistīto terminoloģiju. Lai nodrošinātu, ka tulces zināšanas par konkrēto tēmu atbilst klienta prasībām, mēs organizējām klienta un tulces tikšanos, kuras laikā klients varēja iepazīties ar tulci un informēt tulci par projekta specifiku.

Projekta noslēgumā gan klients, gan viņa itāļu partneri bija ļoti apmierināti ar mutiskās tulkošanas pakalpojumiem un priecīgi, ka logu montāžas process noritēja gludi, neraugoties uz valodas barjeru.

Tulkojumu birojs LMI Translations - Advokātu birojs Tark Grunte Sutkiene

Advokātu birojs Tark Grunte Sutkiene

LMI Translations sadarbojas ar Tark Grunte Sutkiene — augstākā līmeņa komerctiesību advokātu biroju, kas pārstāvēts visās Baltijas valstīs un konsultē gan starptautiska, gan vietēja mēroga klientus. Advokātu birojā pašlaik strādā vairāk nekā 130 juristu, un birojs darbojas kopš pagājušā gadsimta 90. gadu sākuma, kad Baltijas valstīs notika pāreja uz tirgus ekonomiku.

Advokātu birojs Tark Grunte Sutkiene

LMI Translations sadarbojas ar Tark Grunte Sutkiene — augstākā līmeņa komerctiesību advokātu biroju, kas pārstāvēts visās Baltijas valstīs un konsultē gan starptautiska, gan vietēja mēroga klientus. Advokātu birojā pašlaik strādā vairāk nekā 130 juristu, un birojs darbojas kopš pagājušā gadsimta 90. gadu sākuma, kad Baltijas valstīs notika pāreja uz tirgus ekonomiku.

Šis klients vērsās pie LMI Translations ar steidzamu uzdevumu pēc iespējas ātrāk iztulkot 29 000 vārdu no krievu valodas latviešu valodā. Kreditēšanas līgumu un to pielikumu tulkojumiem bija jābūt ļoti precīziem un kvalitatīviem, turklāt tulkojums bija vajadzīgs ļoti steidzami. Lai nodrošinātu pareizu terminoloģijas lietojumu, projektam tika piesaistīti trīs tulkotāji ar pieredzi banku darbībā un finansēs.

Dalot darbu uz trim tulkotājiem, tulkojuma izstrādes laiks tika samazināts uz pusi. Turklāt, lai ietaupītu laiku un naudu, TGS klients nepasūtīja rediģēšanas pakalpojumu, tāpēc LMI Translations piedāvāja klientam, ka pirmais tulkotājs pirms darba iesniegšanas klientam varētu pārskatīt abu pārējo kolēģu veikumu. Tas nodrošinātu konsekventu un skaidru tulkojumu, ļaujot LMI Translations nodot apjomīgo tulkojumu klienta noteiktajā īsajā termiņā.

Tulkojumu birojs LMI Translations - Livorno Pharma

Livorno Pharma

Livorno Pharma ir inovatīvs farmācijas zīmols, kas strauji gūst starptautiska mēroga atpazīstamību, piedāvājot tirgū daudzus atzinību guvušus medikamentus. Šis uzņēmums ir daudzu ekskluzīvu medikamentu zīmolu, tostarp Piascledine, pārstāvis Latvijā. Uzņēmums vērsās pie LMI Translations ar pieprasījumu tulkot Piascledine dokumentu kvalitātes pārskatīšanas veidlapu, lai tā atbilstu latviešu valodas veidlapai un dokumentu varētu iesniegt Latvijas Republikas Zāļu valsts aģentūrai.

Livorno Pharma

Livorno Pharma ir inovatīvs farmācijas zīmols, kas strauji gūst starptautiska mēroga atpazīstamību, piedāvājot tirgū daudzus atzinību guvušus medikamentus. Šis uzņēmums ir daudzu ekskluzīvu medikamentu zīmolu, tostarp Piascledine, pārstāvis Latvijā. Uzņēmums vērsās pie LMI Translations ar pieprasījumu tulkot Piascledine dokumentu kvalitātes pārskatīšanas veidlapu, lai tā atbilstu latviešu valodas veidlapai un dokumentu varētu iesniegt Latvijas Republikas Zāļu valsts aģentūrai.

Dokumentu kvalitātes pārskatīšanas (QRD) veidlapas tulkojumam bija jābūt precīzam, ar atbilstošu un konsekventi lietotu terminoloģiju. Turklāt tulkojumam bija jāatbilst iepriekšējām dokumenta versijām, un tas bija atbilstoši jānoformē latviešu valodas veidlapā. Lai nodrošinātu pareizas terminoloģijas lietojumu, projektam tika piesaistīts tulkotājs, kas specializējas medicīnā.

Lai terminoloģija atbilstu iepriekšējiem tulkojumiem, mēs lūdzām Livorno Pharma iesniegt iepriekšējās dokumenta versijas angļu un latviešu valodās. No abu valodu failiem tika izveidota tulkošanas atmiņa, kas palīdzēja tulkošanas procesā. Projekta rezultāts bija kvalitatīvs tulkojums, jo gan tulkotājam, gan redaktoram bija pieejama pārskatāma terminoloģija un gatavais tulkojums tika noformēts atbilstoši veidlapas paraugam.

Šī projekta ietvaros tika nodrošināts mūsu striktais kvalitātes kontroles process un sniegts pilns pakalpojumu cikls saskaņā ar ISO 17100:2015 standartu — tulkošana, rediģēšana un galējā pārbaude.

Tulkojumu birojs LMI Translations - Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nolīga LMI Translations pārtulkot detalizētus medicīnas ziņojumus Latvijas pacientiem, kuri saņem medicīnisko palīdzību ārzemēs. Dokumenti, veidlapas un ziņojumi tika rūpīgi pārtulkoti latviešu valodā no dažādām valodām, tostarp angļu, spāņu, itāļu, lietuviešu, igauņu, grieķu, vācu, poļu un franču valodām.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nolīga LMI Translations pārtulkot detalizētus medicīnas ziņojumus Latvijas pacientiem, kuri saņem medicīnisko palīdzību ārzemēs. Dokumenti, veidlapas un ziņojumi tika rūpīgi pārtulkoti latviešu valodā no dažādām valodām, tostarp angļu, spāņu, itāļu, lietuviešu, igauņu, grieķu, vācu, poļu un franču valodām.

Lai izpildītu valsts aģentūras pasūtījumu, mēs izveidojām vairāk nekā 10 tulkotāju komandu, kuri kopīgi strādāja, lai nekļūdīgi sagatavotu lielu daudzumu dokumentu. Šim uzdevumam rūpīgi izraudzījāmies katru tulkotāju, ņemot vērā to profesionālās tulkošanas prasmes un pieredzi medicīnas nozarē. Pieredzējušo valodas speciālistu izlase atbilda visām projekta prasībām gan attiecībā uz teicamām specializētās medicīnas valodas prasmēm, gan uz šo speciālistu uzmanīgumu. Katrā valodu kombinācijā tika iecelts viens galvenais valodas speciālists, tādējādi nodrošinot, ka tulkojumi laika gaitā būs vienmērīgi augstā kvalitātē un ar konsekventu un pareizu terminoloģiju.

Medicīnas tekstu tulkojumu pakalpojuma ietvaros vajadzēja arī standartizēt medicīnas veidlapas — LMI Translations eksperti apkopoja un pareizi sakārtoja informāciju latviešu valodā piemērotās veidlapās atbilstoši valsts standartiem. Uzturot pastāvīgu, efektīvu darba plūsmu, lai pabeigtu projektu pirms noteiktā laika, tulkotāji strādāja gan patstāvīgi, gan grupās un nodrošināja medicīnas tekstu precīzu tulkojumu.

Tulkojumu birojs LMI Translations - Latvijas SPKC

Latvijas SPKC

Divi LMI Translations tulki-eksperti apliecināja savas valodas prasmes un profesionālās iemaņas sinhronajā tulkošanā Latvijas Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) seminārā „HIV un pavadošo infekcijas slimību profilakse un kaitējuma mazināšana HAREACT”. Tajā piedalījās vairāk nekā 40 cilvēki, un tulkošanas pakalpojumi nodrošināja to, ka seminārs varēja veiksmīgi norisināties gan angļu, gan latviešu valodā.

Latvijas SPKC

Divi LMI Translations tulki-eksperti apliecināja savas valodas prasmes un profesionālās iemaņas sinhronajā tulkošanā Latvijas Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) seminārā „HIV un pavadošo infekcijas slimību profilakse un kaitējuma mazināšana HAREACT”. Tajā piedalījās vairāk nekā 40 cilvēki, un tulkošanas pakalpojumi nodrošināja to, ka seminārs varēja veiksmīgi norisināties gan angļu, gan latviešu valodā.

LMI izvēlējās divus profesionālus tulkus, kuri bija apliecinājuši savas tulkošanas prasmes angļu un latviešu valodās un kuri arī bija specializējušies rakstiskajā un mutiskajā tulkošanā medicīnas jomā. Pirms darba sākšanas komanda gatavojās semināram, izpētot medicīnas materiālus, datus un prezentācijas, lai būtu pilnībā gatavi darbam semināra laikā. Viņi arī izpētīja šai specializētajai nozarei atbilstošos medicīnas terminus un informāciju.

Tulki nodrošināja sinhrono tulkojumu visā profesionālās medicīnas semināra gaitā. Viens tulks nodrošināja mutiskās tulkošanas pakalpojumus divdesmit minūšu garumā, kamēr otrs asistēja, veicot piezīmes. Ik pēc divdesmit minūtēm tulki mainījās ar lomām, nodrošinot kvalitatīvu tulkojumu un abu tulku neuzkrītošu mijiedarbību. Latvijas SPKC varēja pilnvērtīgi piedalīties seminārā kopā ar starptautiskajiem medicīnas speciālistiem un izbaudīt skaidru komunikāciju, lai ar LMI Translations atbalstu spertu straujus soļus HIV kaitējuma mazināšanas plānošanā.

Tulkojumu birojs LMI Translations - ISO sertificēti tulkojumi - kvalitātes garantija
Tulkojumu birojs LMI Translations - ISO sertificēti tulkojumi - kvalitātes garantija
Tulkojumu birojs LMI Translations - ISO sertificēti tulkojumi - kvalitātes garantija
LMI Translations - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs
LMI Translations - Eiropas Tulkošanas nozares asociācijas biedrs
Tulkošanas birojs LMI Translations - Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs
Tulkošanas birojs LMI Translations - Zviedrijas Tirdzniecības kameras Latvijā biedrs
Tulkošanas uzņēmums LMI Translations īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītu projektu
2016. gada 2. maijā noslēgts līgums SKV-L-2016/192 starp SIA „LMI Translations” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu projekta „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Tulkojumu birojs LMI Translations - tulkošanas pakalpojumi
Sekojiet mums