Rediģēšana un korektūra

Pārbaudīsim un izlabosim visu, kas nepieciešams, – gan jūsu otro romānu, gan nelielas brošūras, etiķetes un mārketinga materiālus. Tulkojuma rediģēšana ir rūpīgs process, kurā tiek pārbaudīta tulkojuma atbilstība teksta oriģinālam.

Uzņēmumam „LMI Translations” ir pieredzējuši korektori, kas ne tikai novērš kļūdas un nekonsekvenci tekstā, bet arī uzlabo stilu, padarot to atbilstošu mērķauditorijas kultūrai.

Jūs radāt saturu, mēs to pilnveidojam! Noskaidrot cenu
2016. gada 2. maijā noslēgts līgums SKV-L-2016/192 starp SIA „LMI Translations” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu projekta „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Sekojiet mums