Tulkojumu birojs LMI Translations - tulkošanas pakalpojumi

Būvniecības dokumentācija nevainojamam būvdarbu procesam

Tulkojumu birojs LMI Translations - Būvniecības dokumentācija nevainojamam būvdarbu procesam

Būvniecība ir īpaši strikti regulēta nozare. No idejas un projektēšanas līdz būvdarbiem un objekta nodošanas ekspluatācijā – katrā no šiem posmiem nepieciešama specifiska dokumentācija. Precīzs saraksts ir atkarīgs no konkrētā būvobjekta, tāpēc šajā rakstā apkopoti svarīgākie dokumenti, kas nepieciešami, lai visi būvniecības procesa posmi noritētu nevainojami.

Turklāt, strādājot starptautiskā vidē, ir būtiski dokumentus ne vien savlaicīgi sagatavot un saskaņot, bet arī kvalitatīvi iztulkot.

Izpēte – veiksmīga projekta pamats

construction

Stabili pamati ir būtiski ne tikai celtnes būvniecībā, bet arī projekta sagatavošanās procesā. Nevainojami noritējuša projekta pamati ir rūpīga izpēte – tā ļauj reaģēt gan uz paredzamām, gan arī uz negaidītām situācijām, kā arī nodrošina nepārtērētu budžetu un ievērotus grafikus.

Rūpīga izpēte pirms darbu uzsākšanas ir pamata nosacījums tam, lai būvniecības projekts noritētu nevainojami.

Nav noslēpums, ka starptautiska līmeņa būvniecības projekti ir kā tramplīns straujai uzņēmuma izaugsmei, tāpēc situācijas un potenciālo projektu izpētei ārvalstu tirgos ir nozīmīga loma.

Būtiskākie informācijas avoti, kas aktuāli teju ikviena būvobjekta sākuma stadijā:

 • Būvniecības likums
 • Ēku būvnoteikumi
 • Ministru kabineta būvnoteikumi
 • Būvniecības valsts kontroles biroja pieejamā informācija
 • Būvniecības informācijas sistēmā pieejamā informācija
 • Atklātie konkursi, iepirkumi

Viss būvniecības process no saskaņošanas līdz nodošanai ekspluatācijā var tikt iedalīts sekojošos posmos:

 • Ideja
 • Iecere
 • Projektēšanas nosacījumu izpilde
 • Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
 • Būvdarbi
 • Nodošana ekspluatācijā
 • Ekspluatācija

Attiecīgi, katrs no posmiem ietver sevī saskaņošanai nepieciešamo iesniedzamo dokumentu kopumu.

Saskaņošana – jo laicīgāk, jo labāk

3

Neatkarīgi no tā, vai būvuzņēmums ir globāls koncerns vai neliels ģimenes rūpals, process nevar sākties bez atļauju un saskaņojumu saņemšanas no valsts iestādēm. Tās parasti nemēdz īpaši steigties, tāpēc, lai būvprojekts neaizkavētos, dokumenti saskaņošanai jāiesniedz pēc iespējas savlaicīgāk.

Likumā noteiktie dokumenti, kas nepieciešami būvprojekta apstiprināšanai un būvdarbu uzsākšanai:

 • Būvniecības iesniegums
 • Apliecinājuma kartes
 • Ziņas par būvdarbu veicēju, speciālistu kvalifikācijas dokumenti
 • Būvprojekta ģenerālplāns
 • Saskaņojumi ar kopīpašniekiem un institūcijām
 • Būvatļauja
 • Būvprojekts, tā risinājumi un informācija par būvprojekta izstrādātāju
 • Nekustamā īpašuma novērtējuma atskaite
 • Piekrišana esošās apbūves nojaukšanai
 • Ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums

Projektēšana – katra detaļa ir svarīga

5

Projektēšana ir viens no niansētākajiem būvniecības posmiem – katrai detaļai ir jāpievērš īpaša uzmanība. Izšķirīga nozīme ir pat šķietami mazsvarīgiem sīkumiem, un tiem neapšaubāmi jābūt detalizēti atspoguļotiem arī tulkojumos starptautiskajiem sadarbības partneriem.

Svarīgākie dokumenti, par ko noteikti nedrīkst aizmirst projektēšanas fāzē:

 • Būvatļauja (vien pēc tās saņemšanas var sākt projektēšanas posmu)
 • Projektētāja un būvniecības ierosinātāja līgums
 • Civiltiesiskās apdrošināšanas polises
 • Apbūves noteikumi vai projektēšanas uzdevumi
 • Būvvaldes tehniskie noteikumi
 • Būvprojekta skaidrojošais apraksts
 • Zemes gabala topogrāfiskais plāns
 • Būvprojekta ģenerālplāns
 • Būvniecības projekta aprēķini un tāmes
 • Būvprojekta plāni un rasējumi
 • Darbinieku būvprakses un kvalifikācijas sertifikāti

Darba norise #1 – dokumentu kārtošana turpinās

4

Kad saņemtas visas nepieciešamās atļaujas, saskaņojumi un gatavs būvprojekts, var sākties būvniecības darbi. Vai šķiet, ka beidzot varēs gūt atelpu no dokumentu kārtošanas? Lai viss noritētu bez aizķeršanās un likumā noteiktajā kārtībā, bez “papīriem” neiztikt arī visa darba norises procesa laikā.

Dokumentācija, no kuras noteikti nevarēs izvairīties būvniecības darbu gaitā:

 • Būvdarbu žurnāls un darba laika grafiks
 • Kvalitātes un ISO atbilstības sertifikāti
 • Autoruzraudzības žurnāls
 • Līgumi ar pasūtītāju, apakšuzņēmējiem
 • Būvasu nospraušanas akts
 • Būvobjektā atbildīgo personu saraksts ar kvalifikāciju apstiprinošiem dokumentiem
 • Darba laika uzskaite
 • Inventarizācijas un tehniskās apsekošanas dati
 • CE apliecinājumi
 • Darbu veikšanas projekts
 • Darba aizsardzības plāns
 • Vides un darba aizsardzības nosacījumu izpilde
 • Būvprojekts un tā saskaņotās izmaiņas
 • Segto darbu akti
 • Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti
 • Materiālu apstiprinājuma formas
 • Ikmēneša izpildes, rēķini un pavadzīmes

Darba norise #2 – tehniskā informācija būvobjektā

Viens no biežākajiem (un dārgākajiem) klupšanas akmeņiem būvniecības procesā ir neiekļaušanās saskaņotajos laika plānos. Lai viss noritētu nevainojami, nepieciešami augstas klases profesionāļi un – ne mazāk svarīgi – skaidri definēti darba uzdevumi un instrukcijas, kas noteikti precīzi jāiztulko, ja piesaistīts darbaspēks no ārvalstīm.


Tehniskā informācija, kam jābūt pieejamai būvobjektā:

 • Apmācību materiāli
 • Lietošanas pamācības, instrukcijas, tehniskie apraksti
 • Aprīkojuma uzturēšanas pamācības, kalibrēšanas instrukcijas
 • Tehniskie uzdevumi, datu lapas un kontroles kartes
 • Produktu un materiālu sastāva un prasību saraksti
 • Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas
 • Būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija (ekspluatācijas īpašību deklarācijas)

Darba norise #3 – drošība pirmajā vietā

Rūpēm par darbinieku veselību un drošību jābūt katra darba devēja prioritātei, tādēļ būvuzņēmējiem ir būtiski nodrošināt ne tikai individuālās aizsardzības līdzekļus, bet arī darba drošības apmācības un precīzas instrukcijas objektā.


Ar darba drošību saistītā dokumentācija, kam noteikti jāpievērš uzmanība:

 • Darba drošības noteikumi, instrukcijas un plāni
 • Materiālu ekspluatācijas informācija
 • Sanitāro iekārtu uzraudzības apraksti
 • Drošības datu lapas
 • Brīdinājuma ziņojumi

Visbeidzot – nodošana ekspluatācijā

Pienācis būvniecības projekta noslēgums – būves nodošana ekspluatācijā. Arī šeit no dokumentu apstiprināšanas neizvairīties, taču, ja visos iepriekšējos būvniecības procesa posmos dokumentācija bijusi korekta, nodošana ekspluatācijā, visticamāk, nesagādās nekādas problēmas.


Lūk, ar kādiem dokumentiem jārēķinās, lai nodotu objektu ekspluatācijā:

 • Apliecinājums par gatavību ekspluatācijai
 • Būvprojekta pieļaujamās izmaiņas
 • Izpildmērījumu plāns, vertikālais uzmērījums
 • Būves stāvu vai telpu grupas plāns
 • Kadastrālās uzmērīšanas lieta
 • Būvuzraudzības plāna izpildes pārskats
 • Atzinumi no institūcijām, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus
 • Aizpildīts būvdarbu žurnāls kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju
 • Būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti, kā arī atbilstības apliecinājumi

Dokumentu tulkošana – neatņemama celtniecības procesa sastāvdaļa

Precizitāte ir nozīmīgākais atslēgvārds visā būvniecības projekta norises laikā. Gadījumos, kad būvprojekts īstenojams kopā ar starptautiskiem partneriem, precizitāte ir īpaši svarīga arī attiecībā uz dokumentu tulkojumiem.


LMI Translations ir tulkošanas uzņēmums, kurā strādā pieredzējuši projekti vadītāji, kuri ir nodrošinājuši veiksmīgu pilna apmēra dokumentu tulkošanu neskaitāmos būvniecības projektos jau 15 gadu garumā. Tie ir profesionāļi, kas gādās ne tikai par ātriem un precīziem tulkojumiem, bet sniegs pilnu pakalpojuma komplektu, kas var ietvert arī:


 • Tulkojumu maketēšana – Latvijā unikāls tehniskais risinājums situācijās, kad jātulko dokumenti, kas nav pieejami rediģējamā formātā, piemēram rasējumi AutoCAD formātā. Vienlaikus tiek atrisināts gan tulkošanas, gan maketēšanas jautājums – pakalpojums, kas būvniecības uzņēmumam sniedz iespēju ietaupīt laiku un līdzekļus.

 • Mašīntulkojumu pēcrediģēšana (MTPE) – veids, kā ātri un izdevīgi iztulkot apjomīgus tehniskos tekstus ar dažādu tulkošanas atmiņu, terminoloģijas datubāzu un citu datorizētās tulkošanas rīku palīdzību. Pēc tam iztulkoto materiālu rediģē kvalificēts tulkotājs – būvniecības jomas eksperts.

 • Mutiskā tulkošana (arī attālināti) – darbinieku apmācībās, biznesa pārrunās un citos pasākumos.


Sazinies ar mums un uzzini, kā saņemt augstākās kvalitātes tulkojumus ar mūža garantiju!

 

Citas ziņas

HOT!
Tulkojumu birojs LMI Translations - Ziemassvētku kampaņu pielāgošana dažādām kultūrām visā pasaulē

Ziemassvētku kampaņu pielāgošana dažādām kultūrām visā pasaulē

Tulkojumu birojs LMI Translations - Unlocking Global Markets: The Hidden Growth Potential of Translation and Localization Services

Unlocking Global Markets: The Hidden Growth Potential of Translation and Localization Services

Your business just might be a powerful multilingual money-maker.

 
Rādīt visu
Tulkojumu birojs LMI Translations - ISO sertificēti tulkojumi - kvalitātes garantija
Tulkojumu birojs LMI Translations - ISO sertificēti tulkojumi - kvalitātes garantija
Tulkojumu birojs LMI Translations - ISO sertificēti tulkojumi - kvalitātes garantija
LMI Translations - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs
LMI Translations - Eiropas Tulkošanas nozares asociācijas biedrs
Tulkošanas birojs LMI Translations - Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs
Tulkošanas birojs LMI Translations - Zviedrijas Tirdzniecības kameras Latvijā biedrs
Tulkošanas uzņēmums LMI Translations īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītu projektu
2016. gada 2. maijā noslēgts līgums SKV-L-2016/192 starp SIA „LMI Translations” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu projekta „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Tulkojumu birojs LMI Translations - tulkošanas pakalpojumi
Sekojiet mums