Tulkojumu birojs LMI Translations - tulkošanas pakalpojumi

Likuma vārdā: kāpēc juridisku tekstu tulkojumus uzticēt tulkotājiem ar juridisko izglītību

Tulkojumu birojs LMI Translations - Likuma vārdā: kāpēc juridisku tekstu tulkojumus uzticēt tulkotājiem ar juridisko izglītību

2016. gadā Apvienotās Karalistes Tieslietu ministrija nāca klajā ar pārsteidzošu atklājumu: piecu gadu laikā neefektīvu tulkošanas pakalpojumu dēļ nācies atlikt vairāk nekā 2600 tiesas spriedumu!

Galveno šīs problēmas cēloņu sarakstā ierindojās būtiskas tulkojuma neprecizitātes un nepietiekams finansējums atbilstošiem speciālistiem.

Līdzīgi kā tiesas procesus, arī citas mūsu dzīves jomas regulē likums un no tā izrietoši juridiski dokumenti un vadlīnijas, kas palīdz aizsargāt mūsu tiesības, skaidri definēt nosacījumus, izvairīties no neskaidrībām un risināt radušās problēmas. Lai arī tulkojumā likums spētu turpināt pildīt savus galvenos uzdevumus Jūsu labā, ir nepieciešams uzmanīgi izvērtēt, kam uzticēt juridisku tekstu tulkojumu.

Kas tieši padara juridiskos tekstus tik sarežģītus tulkošanai un kādēļ tos labāk uzticēt juristam-lingvistam? Esam sagatavojuši ieskatu šajos un arī citos jautājumos.

Kādi ir galvenie juridisko tekstu veidi?

Likums nosaka un regulē daudz un dažādas mūsu dzīves sfēras, tādēļ arī juridisko tekstu pasaulē valda visnotaļ krāšņa dažādība. Ja šaubāties, vai Jums nepieciešamais tulkojums uzskatāms par juridisku, zemāk redzams vispārīgs juridisko tekstu veidu apkopojums:


 • • Normatīvie akti, regulas, direktīvas, likumprojekti u.c.;
 • • Tiesas dokumenti, piem. spriedumi, liecības, izziņas;
 • • Civilstāvokļa un kvalifikācijas dokumenti, t. sk. dzimšanas, miršanas vai laulību apliecība, izglītību apliecinoši dokumenti;
 • • Personu apliecinoši dokumenti;
 • • Testamenti;
 • • Līgumi, nolīgumi un vienošanās;
 • • Uzņēmumu vai organizāciju dibināšanas dokumenti, piem. statūti;
 • • Finanšu pārskati, finansējuma priekšlikumi;
 • • Apdrošināšanas dokumenti;
 • • Darbības noteikumi un konfidencialitātes politika;
 • • Patenti;
 • • Juridiski raksti.

Ārkārtīgi svarīgi ir atcerēties, ka ikkatram no šiem tekstu veidiem ir sava, īpaša funkcija. Izvēloties pareizo tulkotāju, kura rīcībā ir nepieciešamo zināšanu klāsts, Jūs nodrošināsiet, ka šie un arī citi juridiskie teksti spēj nekļūdīgi pildīt savu funkciju arī citā valodā.

Kādai kvalifikācijai jābūt juridisko tekstu tulkotājam?

Katrā valstī kvalifikācijas prasības juridisko tekstu tulkotājiem ir atšķirīgas. Daudzviet pasaulē, tostarp Argentīnā un Brazīlijā, juridisko tekstu tulkošanai jāiegūst īpašs jurista–lingvista grāds, savukārt tepat Eiropā, piemēram, Francijā, Spānijā un Vācijā, šādus tulkojumus galvenokārt uztic zvērinātiem tulkotājiem.

Lai gan Latvijā ir sastopami arī tulkotāji ar jurista-lingvista kvalifikāciju, līdzīgi kā ASV un Apvienotajā Karalistē, Latvijā šobrīd oficiālu prasību attiecībā uz kvalifikāciju juridisko tekstu tulkošanai nav.

Tomēr tas nenozīmē, ka Jūs nevarat rūpīgi izvērtēt juridisko tekstu tulkotāja kvalifikāciju un pieredzi pirms tulkojuma uzsākšanas. Savukārt, ja sadarbojaties ar tulkojumu biroju, Jūs varat ziņot projektu vadītājiem par vēlamajām zināšanām un izglītību, un viņi Jums piemeklēs atbilstošāko tulkotāju no savas datubāzes.

Kam uzticēt daudznozaru juridiskos tulkojumus?

Nereti juridiskos tekstos likums ir savijies ar dažādām citām nozarēm, piemēram uzņēmējdarbību, ekonomiku, apdrošināšanu vai izglītību, un ir svarīgi, lai precīzi atveidoti tiktu visu iesaistīto nozaru termini. Tādējādi jau sarežģītais uzdevums iegūst vēl vienu terminu “slāni”, kurš tulkotājam jāizprot un jāatveido.

Jāatzīst, ka tulkotāji ar tik specializētu kvalifikāciju un pieredzi ir rets un ļoti vērtīgs atradums, tādēļ vislabāk šādus speciālistus meklēt drošos forumos vai vēršoties pie tulkojumu biroja, kuram ir plaša tulkotāju datu bāze. Šādā gadījumā tulkojumu birojs spēs Jums ieteikt pēc pieredzes uz specializācijas vispiemērotāko tulkotāju, lai tulkojumā nodrošinātu visprecīzāko terminu un stila atbilstību šīm nozarēm.

Kā un kāpēc izvairīties no neskaidrībām un pārpratumiem tulkojumā?

Jo mazāka tulkotāja pieredze juridisko tekstu un terminu līkločos, jo lielāka ir iespēja tajos apmaldīties, veicot šīs nozares tulkojumus. Nezinātājam gandrīz neizbēgami radīsies pārpratumi un neskaidrības, cenšoties izprast unikālo juridisko terminu un jēdzienu valodu. Par to daļēji jāpateicas atšķirībām katras valsts juridiskajā diskursā un viegli pārprotamiem terminiem. Viens no šādiem klupšanas akmeņiem ir maldinošais, bet populārais termins “power of attorney”.  Nezinātājs varētu maldīgi nospriest, ka runa ir par kādu īpašu advokāta varu, bet, latviski tulkojot, tas pārvēršas par pieticīgo terminu “pilnvara”. Līdzīgu neizpratni rada finanšu termins “securities”, kas dažkārt pavīd ar finansēm saistītos juridiskos tekstos – kas parastam lasītājam angliski saprotams kā “drošība”, latviešu valodā šoreiz pārtop par vērtspapīriem.

Šādas, šķietami neizprotamas pārvērtības juridiskos tekstos sastopamas ik teikumā, un nepareizs to atveidojums, piemēram, līgumā var maksāt gaužām dārgi – gan naudā, gan sirdsmierā.

Vislabākais veids, kā Jūs varat izvairīties no nevajadzīgām kļūmēm un izmaksām ir uzticēt juridisku tekstu tulkojumu kādam, kurš zinās, kas tieši slēpjas aiz katra maldinoši vienkāršā vārda.

Ko darīt ar jēdzieniem, kuru citās valodās nav?

2017. gadā, Rohindžu krīzes laikā, humanitārās palīdzības tulkotāji saskārās ar mulsinošu problēmu: kā paskaidrot, ko nozīmē uz dzimumu balstīta vardarbība? Rohindžu valodā vārda “dzimums” nav, tādēļ tulkotāji aizvietoja vārdu “dzimums” ar “sieviete”. Turpmāk ne viens klausītājs vien samulsa, dzirdot pieminam sieviešu izraisīto vardarbību Rohindžu vidū.

Arī šķietami vienkāršiem konceptiem citā valodā ekvivalenta var nemaz nebūt, tādēļ ir svarīgi vērsties pie tāda tulkotāja, kurš nepieciešamības gadījumā spēj ne vien paskaidrot šo konceptu mērķa valodā, bet arī izdarīt to prasmīgi saprotami. 

Jūs būtu pārsteigti, ja zinātu, cik bieži šāda rīcība ir nepieciešama, tulkojot arī no mazāk eksotiskām valodām. Vēl vienu uzskatāmu piemēru varam smelties no angļu valodas, proti, tiesvedības terminu “deterrence”, kuru dažkārt mēdz kļūdīgi tulkot kā “nozieguma novēršana”. Noziegumu var novērst daudz un dažādos veidos, tādēļ šāds tulkojums varētu tikt uzskatīts par neprecīzu. Šajā gadījumā runa ir par atturēšanu no noziedzīgas rīcības, kas jāpaskaidro plašāk, lai nerastos pārpratums, piemēram, tiesas procesa laikā.

Terminu tulkošana ar izvērstu skaidrojumu ir sarežģīts risinājums, kas jāpielieto tikai tad, ja mērķa valodā tik tiešām nav piemērota, ekvivalenta termina. Vislabāk šo uzdevumu veiks kvalificēts speciālists, kurš prasmīgi orientējas juridiskajā terminoloģijā un tādēļ apzinās, kad tieši teksta saprotamībai nepieciešams detalizēts jēdziena skaidrojums.

Kāpēc mašīntulkošana nav piemērota juridisko tulkojumu veikšanai?

2017. gadā ASV Kanzasas štatā policija apturēja kādu transporta līdzekli, kura vadītājs runāja tikai spāniski. Lai lūgtu atļauju pārmeklēt auto, policisti izmantoja Google Translate mašīntulkotāju, kurš frāzi “Vai varam pārmeklēt auto?” kļūdīgi iztulkoja kā “Vai varam meklēt auto?”. Pārmeklēšanas laikā policisti atrada iespaidīgus aizliegtu apreibinošu vielu krājumus, taču vadītājs vērsās tiesā un izmantoja nepareizo tulkojumu par iemeslu apsūdzības noraidīšanai… un uzvarēja!

Lai gan ik dienas dzirdam par arvien jauniem atklājumiem mašīntulkošanas nozarē, juridisku tulkojumu veikšanai patlaban tos izmantot nav ieteicams. Galvenais iemesls tam ir terminu nianses un teikumu konstrukciju atšķirības, kas var novest pie būtiskiem pārpratumiem un neskaidrībām. Tas, kā jau redzējām, var būt izšķirošs solis starp uzvaru un zaudējumu.

Kopsavilkumā

Precīzs juridisko dokumentu tulkojums, kuru veicis kvalificēts šīs nozares speciālists, ne vien palīdzēs Jums ietaupīt tādus vērtīgus resursus kā laiks un nauda, bet arī ļaus Jums no likuma viedokļa tikt pareizi sadzirdētam un saprastam – gan slēdzot līgumu un veidojot vadlīnijas, gan sniedzot informāciju par sevi vai savu uzņēmumu.

Citas ziņas

HOT!
Tulkojumu birojs LMI Translations - Ziemassvētku kampaņu pielāgošana dažādām kultūrām visā pasaulē

Ziemassvētku kampaņu pielāgošana dažādām kultūrām visā pasaulē

Tulkojumu birojs LMI Translations - Unlocking Global Markets: The Hidden Growth Potential of Translation and Localization Services

Unlocking Global Markets: The Hidden Growth Potential of Translation and Localization Services

Your business just might be a powerful multilingual money-maker.

 
Rādīt visu
Tulkojumu birojs LMI Translations - ISO sertificēti tulkojumi - kvalitātes garantija
Tulkojumu birojs LMI Translations - ISO sertificēti tulkojumi - kvalitātes garantija
Tulkojumu birojs LMI Translations - ISO sertificēti tulkojumi - kvalitātes garantija
LMI Translations - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs
LMI Translations - Eiropas Tulkošanas nozares asociācijas biedrs
Tulkošanas birojs LMI Translations - Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs
Tulkošanas birojs LMI Translations - Zviedrijas Tirdzniecības kameras Latvijā biedrs
Tulkošanas uzņēmums LMI Translations īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītu projektu
2016. gada 2. maijā noslēgts līgums SKV-L-2016/192 starp SIA „LMI Translations” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu projekta „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Tulkojumu birojs LMI Translations - tulkošanas pakalpojumi
Sekojiet mums