Tulkojumu birojs LMI Translations - tulkošanas pakalpojumi

Profesionāli dzīvības zinātņu tulkojumi - no labākiem finanšu rādītājiem līdz dzīvības glābšanai

Tulkojumu birojs LMI Translations - Profesionāli dzīvības zinātņu tulkojumi - no labākiem finanšu rādītājiem līdz dzīvības glābšanai

Sabiedrībai un rūpniecībai virzoties uz arvien globalizētāku un digitalizētāku pasauli, lokalizācija kļūst arvien svarīgāka. Aptuveni 50 % angliski runājošo patērētāju atzīst, ka labprātāk iegādājas produktu tad, ja tīmekļa vietnē rakstītais ir angļu valodā, turklāt 9 no 10 pircējiem ignorēs produktu, kura apraksts nav viņu dzimtajā valodā. Jo labāka ir klienta izpratne par produktu, jo drošāk viņš jutīsies, jo lielāka ir iespēja, ka viņš to iegādāsies vai izmantos pakalpojumu. Lokalizācija vairo uzticību un liek klientam justies vērtīgam; tas ir īpaši svarīgi dzīvības zinātņu (Life Science) nozarē, kur pircēji pieņem lēmumus par savu veselību un labklājību. 

 

Dzīvības zinātņu nozares nemitīgās paplašināšanās dēļ tiek prognozēts, ka 2024. gadā šīs nozares vērtība būs ap 2,5 triljoniem ASV dolāru. Šī veselības aprūpes apakšnozare ietver uzņēmumus no tādām jomām kā biotehnoloģija, farmācija un medicīnas ierīču ražošana. Tajā ir iekļautas arī pētniecības līgumorganizācijas, kuras galvenokārt pievēršas dažādiem veselībai paredzētu produktu un pakalpojumu pētniecības, izstrādes, tehnoloģijas nodošanas un komercializācijas posmiem.

Dzīvības zinātņu tirgus apmēri šobrīd un 2024. gadā

Picture 2

Augošajos dzīvības zinātņu uzņēmumos tiek ieguldīti milzīgi resursu apjomi, jo īpaši, tiem ieejot jaunos tirgos. Arvien plašākā globālā piekļuve veselības aprūpei un tehnoloģiju progress maina to, kā darbojas dzīvības zinātņu industrija — virsroku ir guvusi uz pacientu vērsta pieeja, kad produkti un pakalpojumi iespēju robežās tiek piegādāti tieši pacienta mājās. Arvien plašāka pārredzamība, standartizācija, saziņa un jaunu platformu izmantošana nozīmē, ka ir jālokalizē vairāk satura nekā jebkad iepriekš un tas jādara globālā mērogā. Stingrāki reglamentējošie standarti, piekļuve lieliem analizējamu datu apjomiem un arvien biežāka mākslīgā intelekta un blokķēžu izmantošana liek globāliem uzņēmumiem reaģēt zibenīgi. Arī tādi tehnoloģiju milži kā “Amazon”, “Apple” un “Uber” ienāk veselības aprūpes un dzīvības zinātņu nozarē, ienesot inovācijas un tādējādi radot jaunas iespējas. 

Nesenie izaicinājumi nozarei

Resize Page 1

Nesenās Covid-19 krīzes dēļ minētās izmaiņas ir būtiski paātrinājušās. Dzīvības zinātņu nozares dalībnieki no jauna izvērtē savus tīklus, lai tie atbilstu acīmredzamajai nepieciešamībai pēc jaunu medicīnas ierīču un zāļu ražošanas, līdzekļu kontroles, globāla mēroga darbības un lokalizācijas. Ir izgudrotas jaunas sistēmas, kas ļauj pielāgoties sociālās distancēšanās prasībām un tikt galā ar saistīto piegādes ķēžu izjukšanu. Līdz šim tas bijis visvairāk jūtams ražošanā, bet tagad izplatās arī citās dzīvības zinātņu jomās, kur strauji ievieš jaunas metodes un pieejas veselības aprūpes nodrošināšanai.

Šīs milzīgās pārmaiņas rada dažādus izaicinājumus lokalizācijas pakalpojumu pircējiem. Nodrošinot klientiem produktus un sniedzot pakalpojumus globālā mērogā, ir jāņem vērā trīs galvenie apstākļi: laiks, kvalitāte un izmaksas. Lai gan turpina pieaugt pieprasījums pēc ļoti steidzamiem tulkojumiem, prasība pēc arvien labākas kvalitātes un zemākas cenas paliek nemainīga. Turklāt, kā norādījusi Amandīne Līra (Amandine Lear), Valodu dienesta vadītāja uzņēmumā un vadošā pētniecības līgumorganizācijā “Icon”, valodu pakalpojumi bieži ir “pēdējais ķēdes posms” produkta izstrādē vai pakalpojumu sniegšanā pacientiem. Tāpat kā citās nozarēs, arī ar valodām saistītiem darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem ir nepārtraukti jāpierāda sava vērtība, lai viņus uzskatītu par labiem ilgtermiņa partneriem.

Dzīvības zinātņu industrijā laiks ir īpaši svarīgs faktors, no kura var būt atkarīgas dzīvības, turklāt uzņēmumi vēlas, lai arī to ieguldījumi pēc iespējas ātrāk atmaksātos. Ir ļoti svarīgi to panākt, vienlaikus ievērojot atbilstību stingrākiem reglamentējošajiem standartiem un prasībām. Eiropas un valsts pārvaldes iestādēm ir specifiska tulkošanas terminoloģija, kas jāizmanto, un Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešana ir uzlikusi vēl lielāku administratīvo slogu arī dzīvības zinātnēm. Tas viss, kā arī uzņēmumu neizbēgamā globālā paplašināšanās un apvienošanās prasa arvien vairāk plašākai sabiedrībai neredzama darba, lai celtu konkurētspēju, nezaudējot kvalitāti. Lokalizācijai ir būtiska loma šajā procesā.

Kā lokalizācija palīdz dzīvības zinātņu uzņēmumiem:

Globāla uzņēmējdarbība

Gandrīz visi dzīvības zinātņu uzņēmumi mūsdienās veic uzņēmējdarbību ārzemēs, kur vietējā mērķauditorija jāuzrunā viņiem saprotamā valodā. Vien retajam uzņēmumam ir resursi visu tekstu tulkošanai pašu spēkiem, tāpēc palīdzība tiek meklēta pie valodu pakalpojumu sniedzējiem. Liela daļa tekstu šajā nozarē var palīdzēt glābt kāda dzīvību, tādēļ izpratne par tulkošanas procesu ir īpaši svarīga. Lai nodrošinātu atbilstību kvalitātes standartiem, ir jāvēršas pie profesionāla valodu pakalpojumu sniedzēja, kas spēj veiksmīgi tikt galā ar šīs industrijas sarežģītajiem aspektiem.

Atbilstība standartiem

Dzīvības zinātņu uzņēmumi uztver lokalizāciju ļoti nopietni. Tie pieprasa detalizētas atsauksmes, diskrētus valodnieku CV, kā arī kvalitātes sertifikātus, un, pats par sevi saprotams, tulkošanas programmatūras izmantošanu un normatīvu pārzināšanu. Atšķirīgi dokumenti ir jātulko atšķirīgos stilos ar dažādām pieejām, vienlaikus lietojot apstiprinātu terminoloģiju un ievērojot konsekvenci.

Uzlabota aprūpes kvalitāte

Lokalizācijas kļūdas veselības aprūpes jomā var būt gan smieklīgas, piemēram, sirdsdarbības apstāšanās iztulkota kā sirds arests, gan arī pilnīgi katastrofālas. Viena no nopietnākajām, bet, par laimi, ne nāvējošām kļūdām tika pieļauta Vācijā 2006.–2007. gadā, kad kļūmīgi tulkota protēzes marķējuma dēļ 47 pacienti saņēma nepareizu ceļa protēzi. Tādējādi rupjas lokalizācijas kļūdas patiešām var nopietni kaitēt sniegtās aprūpes kvalitātei, uzņēmuma reputācijai un veiksmīgas paplašināšanās iespējām; uzņēmumam var nākties pat stāties tiesas priekšā. Lokalizācija sniedz priekšrocības tādās jomās kā instrukciju sniegšana, precīzas diagnozes noteikšana un saskanīgas slimības vēstures nodrošināšana.

Kādi ir secinājumi?

Profesionāli tulkošanas pakalpojumi medicīnas jomā glābj dzīvības un uzlabo aprūpes kvalitāti, savukārt nepareizi tulkojumi dzīvības zinātņu nozarē var kļūt pat par burtisku draudu dzīvībai. Mūsdienās visi vēlas kontrolēt veselības aprūpes izmaksas, bet taupīšana uz tulkošanas un lokalizācijas rēķina, kaitējot medicīniskās aprūpes saņēmējam, nav perspektīva opcija.

Par laimi, daudzi valodu pakalpojumu sniedzēji jau sen zina, cik svarīga ir precizitāte, tādēļ piedāvā pielāgotus lokalizācijas risinājumus visās valodas jomās. Specializētās zināšanas palīdz viņiem nodrošināt atbilstību un pielāgoties augošajām prasībām dzīvības zinātnēs, kā arī paaugstināt standartus, lai pildītu savu lomu drošāko, tehnoloģiski modernāko, konsekventāko un visskaidrāk formulēto tekstu tulkošanā, gan pašlaik, gan nākotnē. Dzīvības zinātņu uzņēmumiem, kuri vēlas paplašināties, ir jāpieņem izvēle — lokalizēt vai iepalikt nopakaļ.

Citas ziņas

HOT!
Tulkojumu birojs LMI Translations - Ziemassvētku kampaņu pielāgošana dažādām kultūrām visā pasaulē

Ziemassvētku kampaņu pielāgošana dažādām kultūrām visā pasaulē

Tulkojumu birojs LMI Translations - Unlocking Global Markets: The Hidden Growth Potential of Translation and Localization Services

Unlocking Global Markets: The Hidden Growth Potential of Translation and Localization Services

Your business just might be a powerful multilingual money-maker.

 
Rādīt visu
Tulkojumu birojs LMI Translations - ISO sertificēti tulkojumi - kvalitātes garantija
Tulkojumu birojs LMI Translations - ISO sertificēti tulkojumi - kvalitātes garantija
Tulkojumu birojs LMI Translations - ISO sertificēti tulkojumi - kvalitātes garantija
LMI Translations - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs
LMI Translations - Eiropas Tulkošanas nozares asociācijas biedrs
Tulkošanas birojs LMI Translations - Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs
Tulkošanas birojs LMI Translations - Zviedrijas Tirdzniecības kameras Latvijā biedrs
Tulkošanas uzņēmums LMI Translations īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītu projektu
2016. gada 2. maijā noslēgts līgums SKV-L-2016/192 starp SIA „LMI Translations” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu projekta „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Tulkojumu birojs LMI Translations - tulkošanas pakalpojumi
Sekojiet mums